Homestaging

Konsultation

Stylisten kommer till ert hem och ger handfasta tips och råd, och vägleder er så att ni själva kan genomföra förändringar. Vi utgår från hur rummen ser ut och förstärker dess fördelar medan vi tonar ner ev. svagheter, det handlar inte om att dölja saker utan att rikta fokus till rätt saker. Bara genom att tex rikta om belysningen kan man få en helt annan känsla i rummet och dessutom slippa se tråkiga kanter eller lite slitna lister.

Vi tar bilder och skriver en mycket detaljerad åtgärdslista, rum för rum.
Listan skickas till er inom två dygn.